Esztétika-szakos hallgatók a Derkovits-ösztöndíj történetéről 2.

A Kádár-rendszer diszkrét bája, avagy a „Patyomkin-kiállítás”[1] története

Modor Bálint írása

A nyolcvanas években a Derkovits-ösztöndíjat alapvetően már nem művészetideológia, hanem főként esztétikai szempontok alapján ítélték oda. Legalábbis a döntéshozók szobájában – olvashatjuk a Derkovits ösztöndíj 50 éves történetét feldolgozó könyvben.[2] (Érdekesen vitázik ezzel a felfogással Klimó Károly az 1988-as Derkovits ösztöndíjasok kiállításának katalógusában.) Különös ugyanakkor, hogy a döntéshozók között szerepel a 80-as években Aradi Nóra is, aki 1974-ben a Kritika hasábjain még a szocreál művészet bírálhatatlanságát hangsúlyozta. Az azonban mindenképpen jelzi a változást, hogy olyan alkotók is Derkovits-ösztöndíjban részesülhettek, akiknek a munkáit 1982-ben el kellett rejteni Kádár János látogatása során.

Stefanovits Péter: Kutyák és emberek I., 1979

A történet a sorozat első részében Kovács Alex által is megemlített első nyilvános bemutatkozó kiállításhoz kapcsolódik. Az tárlat zárása után egy héttel olyan Patyomkin-kiállítást állítottak össze az odalátogató MSZMP főtitkár számára, amelynek a „művészi” tartalmát elfogadhatónak vélték. Ezért aztán az eredeti kiállítók közül igen kevesen szerepeltek, többségük könnyűnek találtatott meséli Stefanovits Péter az akkori rendszer hatalmi technikáját illusztrálva. A szerző ezek után reményét fejezi ki, hogy a rendszerváltás óta „remélhetőleg végleg a múlté ez a közvetlen politikai beavatkozás a művészeti életbe.”[3]

Trombitás Tamás, akinek a munkái ‒ feltehetőleg absztrakt geometrikusságuk miatt ‒ szintén nem szerepeltek a „Patyomkin-kiállításon”, a Derkovits-ösztöndíjasok 1993-as tárlatának katalógusában így ír az esetről: „Mégis éppen azon a kiállításon, amelyiken a Budapest Galériában az ösztöndíjat megkaptam, két kollégámmal együtt el kellett szállítanunk a munkánkat, mert Kádár János végigsétált a Váci utcán és betekintett az utca végén lévő kiállítóhelyiségbe is. Lehet, hogy a galéria politikai érzékkel megáldott igazgatója ezzel a lépésével végső soron minket, és talán az utánunk jövő, és nem a szoc.reálra emlékeztető módon dolgozókat védte. Mindenesetre nekem az akkor teljesen kiábrándító volt. Különösen látni a tv-ben a látogatás képeit.”

trombitás

Trombitás Tamás: Mandala I.,1996.

Trombitás ebben a visszaemlékezésében érzékelhetően megengedőbb Stefanovitsnál a „szakértőkkel” szemben, akik átrendezték a kiállítást, utalva ezzel döntésük kettős természetére. Egyrészről arra a törekvésükre, hogy ne provokálják a főtitkárt „érthetetlen” alkotások bemutatásával, másrészről arra, hogy ezzel védjék az alkotókat is az ideologikus kritikáktól. Felmerülhet még egy harmadik szempont is a cinikus utókor részéről ‒ Kovács Alex is jelzi ezt írásában –, mégpedig az, hogy ezzel a gesztussal saját hivatali hűtlenségüket is leplezték a megsemmisülő szocreál eszmény és a szétforgácsolódó rendszer porosodó díszleteinek a takarásában.


 

[1] „Patyomkin-falu” kifejezés tovább gondolása, mely a közbeszédben úgy terjedt el, mint a kellemetlen tények hamis eredményekkel való elrejtésének szinonimája.

[2] Wehner Tibor (szerk): A Derkovits ösztöndíj története 1955-2005, Képző és Iparművészeti Lektorátus, Bp, 2006.

[3] Új művészet 2009/10, 40. o.

Interjú Martin Henrikkel

Az idén először Derkovits-ösztöndíjas Martin Henrik festő szakon végzett, mégis jellemzően kőanyag és virtuális képalkotó technikákat egyesítve születnek meg valami távoli világ objektjeire hasonlító szobrai. A kiállításon olyan anyagot mutat be, amely jól tükrözi az űrkutatás iránti érdeklődését, illetve az örökkévalóság-érzés megragadására vonatkozó szándékait. A művek hátteréről a derkó.pécsi.2014 című kiállítás kapcsán kérdeztük.

Már a 2003-as évek környékén festett olaj-vászon képeidben is az űrrel, űrkutatással foglalkozol. Hogyan találtál erre a témára és miért ennyire fontos ez neked?

Csak egyszerű vonzódásról van szó, nem volt határvonal vagy valamiféle felismerés. Szerintem ez olyan téma, amiben mindenki talál valami érdekeset, hiszen valami olyat ismerünk fel benne, amiről igazából keveset tudunk. Igen, az egész azokkal a festményekkel kezdődött. A diplomamunkám konkrét élményből indult: a halojelenségből (a Nap vagy Hold körül kialakuló optikai jelenségből) láttam egy nagyon szép példát. Azokat a képeket úgy festettem, hogy nagyon sok hígítót használtam, és úgy akartam kialakítani ezeket a kráteres felületeket, a holdfelszínt, hogy minél kevesebbet kelljen belenyúlni, úgy szerettem volna, hogy ne látszódjon, hogy történt.

Aszteroida 03, 2011

Aszteroida 03, 2011

Fotókat használsz?

Igen, Nasa-fotókat használok, de nem követem le teljes egészében.

Tág spektrumban alkotsz technika tekintetében. A „Holdnövényt” például le is festetted és egy szoborváltozata is van. Miért fontos, hogy különböző módon körüljárj egy dolgot?

Amikor megfestettem, elkezdett izgatni, hogy 3D-ben milyen lehetne. Eredetileg úgy képzeltem el, hogy majd ólomból öntöm ki, vagy ezüstből, de másfél millió forint lett volna, így ezt elvetettem. De nem is volt meg a technikai felkészültségem hozzá, hogy megcsináljam, ezért halasztódott ez a dolog. Aztán kaptam egy gránitdarabot. Ami érdekelt, azt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a Hold mindig felénk néz, és vajon milyen lehet a másik oldala – sok legenda született erről. Egyébként olvasmányokból sok inspirációt merítek. Fontos élmény volt számomra például Su La Ce Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában című műve. A könyvben mindig kérdezgetik a szerzetesek, hogy a csannak mi lényege, hogy kell elképzelni. Erre azt a választ kapják, hogy amiket már megválaszoltak, azt felesleges újra megválaszolni. Azokkal a kérdésekkel érdemes foglalkozni, amit még nem tettek fel. Ez nekem hasonlít a sötétben tapogatózáshoz.

Holdnövény, olaj, fa, 2003 Holdnövény, gránit, 2012-13

Holdnövény, olaj, fa, 2003
Holdnövény, gránit, 2012-13

Említetted, hogy korábban nem voltál a birtokában olyan szobrászati technikáknak, amikre szükséged lett volna. Hogyan zajlott ezeknek az elsajátítása?

A Képzőművészeti Egyetemen elsőévesként mesterem, Szabados Árpád mondta, hogy menjek át a kőfaragó műhelybe. Ott voltam egy hónapig, aztán volt egy hosszú szünet. Autodidakta módon próbáltam megtanulni, rengeteg munka volt benne, menet közben éreztem rá. Körülbelül most egy éve dolgozok kőszobrász-segédként. Mindig el tudom dönteni, mik a határaim, mi az, amit meg tudok csinálni.

Objekt 02, 2012

Objekt 02, 2012

Itt inkább tudományosságról vagy áltudományosságról van szó? A munkádat megelőzik esetleg tudományosabb igényű kutatások?

Mindkettő jelen van, mert egyfajta iróniával próbálok a felé fordulni, hogy nem kell elhinni mindent, amit a médiától kapunk. De ugyanakkor vannak olyan munkáim, amelyben picit megjelenik a tudományosság, de igazából értelmetlen módon. Konkrétabban: van két objektem, amihez találtam tárgyakat, azaz kőhulladékot. Azt éreztem, hogy mindenképpen össze kell rakjam őket, de úgy, hogy funkciója is legyen. És akkor beleraktam egy lencsét meg 3D képet használtam, ami a régi, fekete-zöld komputerképekre emlékeztet.

Objekt 01, 2012

Objekt 01, 2012

A munkatervedben is szobrászati munkákat szeretnél megvalósítani.

2010-ben kezdtem el igazából kővel dolgozni. Akkor azt éreztem, hogy azt csinálom, amit kell. Ami most látható, az mind kisplasztika, de szeretném kipróbálni nagyobb méretben. Bazaltból szeretném megcsinálni, mert fekete gránitra nem futja. Kültéri munkát is szeretnék létrehozni – ez nagyon fontos. Bár a technikai implantátumok továbbra is érdekelnek, a kültéri dolgok miatt szeretném ezeket elhagyni az alkotásaimban.

Esztétika-szakos hallgatók a Derkovits-ösztöndíj történetéről 1.

Négy héten keresztül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztétika szakos hallgatói posztolnak a Derkovits-ösztöndíj történetéről. Elsőként Kovács Alex írását olvashatjátok.

A Derkovits-ösztöndíj a kezdetektől a rendszerváltás környékéig

A Derkovits-ösztöndíj megalapításakor egyértelmű volt az állam ideologikus elvárása: a fiatal, pályakezdő képzőművészeknek a progresszívnek tekintett szocialista művészeteszmény határain belül kellett megfogalmazniuk törekvéseiket. A marxista ideológia művész-proletár hősének, a kultúrpolitika víziója szerint, nagy szociális érzékenységgel és osztálytudatos elkötelezettséggel kellett belevetnie magát az alkotásba.
A Derkovits-ösztöndíj elnyerésének ‒ ennek megfelelően ‒ szigorú szabályai voltak. Az ösztöndíj hároméves időtartama alatt a díjazottak nem folytathattak más tevékenységet, ráadásul egy évet a munka frontján is el kellett tölteniük, hogy maradéktalanul magukba szívják a proletariátus esszenciáját, amely így biztosan kikristályosodik majd a műveikben.
1982 tavaszán láthatta első ízben a nagyközönség a Derkovits-ösztöndíjasok beszámoló kiállítását. Azonban a megnyitás után nem sokkal ‒ Kádár János látogatása miatt ‒ újrarendezték a kiállítást úgy, hogy csak nagyon kevés maradt az eredetileg kiállított darabok közül. Ez a momentum retrospektív nézőpontból a hivatalos művészeteszmény hattyúdalaként értelmezhető. Az addig preferált narratívák éles összeütközésbe kerültek a nyolcvanas évek valóságával. Ennek árulkodó jeleként a kultúrpolitika az eszmének való megfelelés helyett egyre inkább a tehetséget kezdte díjazni.
Az ösztöndíjas kiállítások miliője is megváltozott: mindinkább a bemutatkozásra helyeződött a hangsúly és háttérbe szorult az esemény „elszámoló-vizsgáztató” jellege. Ennek fényében érdekes szembesülni a rendszerváltás környéki kiállítások visszhangjaival, azzal, ahogy a korszakra jellemző eklektikus, expresszív művészi gesztusok kora véget ér. Az 1988-as kiállításról például Salamon Nándor távolságtartóan szögezi le, hogy az ösztöndíjasok zömében külföldön is reputációval rendelkező művészek, majd a szellemes és tehetséges trend-zsokék megemlítése után hosszan fanyalog a sok erejét vesztett, modorossá vált alkotás miatt.

Szurcsik József: Apály, 1989 (ösztöndíjas volt 1988-90 között)

Szurcsik József: Apály, 1989 (ösztöndíjas volt 1988-90 között)

1990-ben, a rendszerváltás első Derkovits-kiállításán a fiatal művészek síkra szálltak az ösztöndíjrendszer ideológiai semlegessége mellett és követelték, hogy a bíráló bizottságból távolítsák el a pártállam delegáltjait. Indítványuk hatására újraszerveződött az Ösztöndíj Bizottság. Boros Géza korabeli recenziójában nyolc erektált falloszt számolt össze a kiállításon, amelyeket a dekompresszió ünnepléseként értelmez. Érdekes továbbá, hogy recenziójában elsősorban nem a festői munkákat, hanem az objekteket, installációkat dicséri.

Erkel László: Víz-törés, 1992 (ösztöndíjas volt 1989-ben)

Erkel László: Víz-törés, 1992 (ösztöndíjas volt 1989-ben)

1990 után fokozatosan egyfajta kettősség figyelhető meg a művészeti szcénát illetően. Míg Szegő György 1992-es recenziója a mitikus motívumok és elsöprő elementáris energiák megnyilvánulásának bűvöletében fogalmazódik meg, addig Kapitány András a szabadság mámorának rövid időszaka után a kritikát nem tűrő államhatalom ellenőrzésének újraéledésére figyelmeztet.

Baksai József: A ló, 1992 (Ösztöndíjas volt 1990-93 között)

Baksai József: A ló, 1992 (ösztöndíjas volt 1990-93 között)

Forrás:
Bohár andrás: Derkovits-ösztöndíjasok. Művészet 1992/11. 62.
Bordács Andrea (szerk.): A rendszerváltás 20 éve a művészeti közéletben. In: Új Művészet 2009/10–11.
Boros Géza: Derkovits-exhibicionisták. Kritika 1990/6. 35.
Reczetár Ágnes (szerk.): Derkovits ösztöndíjasok (55–93). Kiállítási katalógus. Szombathelyi képtár, Szombathely, 1994.
Salamon Nándor: Munkabeszámoló – Derkovits-ösztöndíjasok tárlata. Művészet 1988/7. 1– 2.
Szegő György: Ösztöndíjas-szerenád. Kritika 1992/8. 45–46.
Wehner Tibor (szerk.): A Derkovits ösztöndíj története 1955–2005. Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Budapest, 2006.

Megnyílt a derkó.pécsi.2014

Fotó: Andorka Tímea

Szombathy Bálint multimediális művész nyitotta meg a kiállítást. Az alábbiakban a megnyitón elhangzott beszédét olvashatjátok.

A Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj az egyik legrégibb magyar művészeti intézmény, hiszen 2015-ben lesz hatvan esztendős. Népszerűségét nem csak az bizonyítja, hogy közel másfél százan pályázzák meg évente, hanem az is, hogy elnevezésének a populáris köznyelvben kialakult egy szlenges változata, mégpedig a „Derkó”. Ez sokkal többet jelent annál, mint amikor azt mondjuk, hogy isi vagy suli, matek vagy töri, fincsi vagy Balcsi, hiszen a művészeti díjaknak nem szokás becenevet adni; főként nem olyan módon, hogy személynévből vezetjük őket le. Az Oscar-díjból tudtommal nem lett „Oszi”, a Munkácsy-díjból nem lett „Muncsi”, s a Kossuth-díjból sem lett „Kosi”, ezzel szemben a Derkovitsból lett „Derkó”, amely ennél fogva önmagában is egy olyan patinás márkanév, amely hozzátartozik a II. világháború utáni magyar történelemhez.

Fotó: Andorka Tímea
Ez mindenképpen fontos történeti aspektus, ám nem az egyedüli. Sokkal lényegesebb, hogy a Derkovits Gyula-ösztöndíj nem nőtte ki névadójának a fogalmi holdudvarát, mint például a Munkácsy-díj. Derkovits a 20. század meghatározó képzőművésze volt, akinek munkásságát minden bizonnyal nem kezdte ki túlságosan az idő, bár az utóbbi évtizedekben alig foglalkozott vele valaki, és hát a róla elnevezett nagykörúti Derkovits Szalon is rég megszűnt. Viszont épp a jövő héten nyílik a Nemzeti Galériában a Derkovits és kora című revival kiállítás, amely alátámasztani hivatott a művész pozitív megítélését. Így hát minden tekintetben lefedhető általa egy képzőművészeti ösztöndíj, még 2014-ben is. Munkácsyval már más a helyzet, hiszen a neve által fémjelzett díjat ma már például megkapják intermédiás alkotók is, vagyis olyan művészek, akik nem festők. Ilyen értelemben tehát Derkovits hiteles, Munkácsy viszont nem az, hiszen ez utóbbi nem tudja átfedni a kortárs képzőművészet fogalmát, amit a nevével kívánnak fémjelezni. De mit szólna maga Munkácsy is, ha tudomására juthatna, hogy a nevével címkézett díjat megkaphatja mindenféle vizuális művész, akinek viszont cseppet sem szívügye a festészet? Kényelmetlen, már-már kínos helyzet, melyet a felső instanciákon is illene átgondolni, de – mint tapasztaljuk – az érdemi változtatások általában túl sok időt vesznek igénybe. Másrészt, maradjunk csak a „Derkónál”.

Fotó: Andorka Tímea
A hat évtizedes, patinás ösztöndíjat eredetileg szociális indíttatásból hozták létre, hogy anyagi forrást teremtsenek a munka- és pénzhiányban élő művészeknek. Akkoriban ez nem volt szégyen. Az is érdekes, hogy az ösztöndíjat alig két évtizeddel a művész halála után alapították, mielőtt meggyőződhettek volna munkásságának időt állóságáról. Az elsődleges szempont kezdetben tehát a pályázó egzisztenciális helyzete volt, mindenek felett a szegényebb sorsúak számíthattak a havi ösztökélésre. Mára ez az álláspont érvényességét vesztette, a zsűrizéseken időnként el is hangzik, hogy az ösztöndíj nem megélhetési segély, kizárólag a minőség a mérvadó, hiszen a grémium tagjai nem nézhetnek bele senkinek a pénztárcájába.

Fotó: Andorka Tímea
A díjazás másrészt meglehetősen összetett feladatot ró az értékelő bizottság tagjaira, hiszen egyre nehezebb követni a növekvő tömegesség következtében folyamatosan duzzadó színteret, melyet a képzőművész utánpótlás jelent. Itt pedig egy újabb problémával állunk szemben, melyet a felsőfokú művészképzés expanziója generál: évről-évre több és több diplomás ifjú művész kerül ki a tanintézetekből, ezért országos szinten is fokozódó „káder” túltermelés figyelhető meg, ha szabad így fogalmaznom. Mit kezdjen, mit kezdhet egy kis ország a szaporodó művészeivel, hogyan tudja őket eltartani? A kérdés felettébb indokolt, a téma pedig nem kizárólag Magyarország viszonylatában időszerű. A miénkénél jóval fejlettebb és terebélyesebb oktatói hálózattal rendelkező országokban – Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban – ezek a gondok úgyszintén hatványozottan megmutatkoznak: a művészeti végzettségűek kezdenek feleslegessé válni, mert betömődnek előttük az egzisztenciális lehetőségek, nem képes őket befogadni a rendszer természetes felszívó ereje. Annak ellenére, hogy a három említett országnak erős gazdasága, ennél fogva fejlett műtárgykereskedelme van.

Fotó: Andorka Tímea
Ha ebből a perspektívából szemléljük a dolgokat, a jövő nem túl kecsegtető egy fiatal alkotó számára, legyen az képzőművész vagy fotográfus. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy milyen szövevényes a mai művészeti rendszer, mennyire átláthatatlan az érrendszere, mennyire összebogozott az ideológiája, miféle érdekkapcsolatok mozgatják. Egy örvendetes dolog azonban láttamozható, itt helyben is, mégpedig mindennél a legfontosabb: a művészi kifejezés szabadsága tényként létezik. A „Derkót” és az 1991-ben alapított Pécsi József-ösztöndíjat ennek a vetületében is vizsgálhatjuk, és bizonyosak lehetünk benne: ezen a vizsgán nem buknak el. Nincs egyéb elvárás a kitüntetettek számára azon felül, mint hogy minőséget kell teremteni, az önmagában vett, minden külső körülménytől mentes minőséget kell megalkotni. Ami érvényes „Derkón” belül és „Derkón” kívül is.

Fotó: Andorka Tímea
Elhangzott a derkó.pécsi.2014 című kiállítás megnyitóján a Műcsarnokban, 2014. március 30-án.

Fotó: Andorka Tímea

Fotó: Andorka Tímea

Fotó: Andorka Tímea

Finisben a kiállítás építése

Lassan célegyenesbe ér az ösztöndíjasok kiállításának installálása. Már csak 2-őt kell aludni, és vasárnap délután 16 órakor megnyílik a kiállítás.

_DSC2163

_DSC2169

_DSC2191

Több mint 100 műalkotás: 26 Derkós képzőművész (a mintegy 160 idei pályázóból), 9 Pécsi József-ösztöndíjas fotós munkája lesz látható 2300 m2-en, 12 teremben április 27-ig.

_DSC2204

 

_DSC2210

A derkó.pécsi.2014  című kiállítás megnyitójának időpontja változatlanul 2014. március 30. vasárnap, 16 óra. A megnyitó esemény nyilvános, mindenkit szeretettel várunk!

_DSC2185

Fotó: Andorka Tímea